Nebankovní půjčky Praha

17. prosince v 10:45

Trh s nebankovními půjčkami zažívá již od roku 2001 rozkvět, ač jsou na něm patrna období poklesu z důvodu hospodářské krize (například ta z roku 2009). Poslední údaje z roku 2015 hovoří o tom, že celkem jejich počty už přesáhly šedesát tisíc. Nejvíce poskytovatelů působí samozřejmě v Praze. Ač má legislativa v České republice dosud rezervy, průlomem byl v oblasti poskytování úvěrů hlavně zákon č. 321/2001 Sb., který nabyl účinnosti v lednu roku 2002. Novinkou bylo zejména zavedení ukazatele RPSN, který velmi usnadnil laické veřejnosti orientaci v tomto tématu.

Zákon o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb) upravuje (avšak pouze bankovním) poskytovatelům povinnost prověřit úvěruschopnost spotřebitele. Další opatření, které je chrání, představuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nad praktikami bankovních institucí dozírá Česká národní banka. Poskytovatele nebankovních úvěrů dosud kontroluje Česká obchodní inspekce, což by se mělo změnit novým zákonem. Ten si klade za cíl především vymýtit lichvu a dále řešit velmi nízkou erudici mnoha osob pohybujících se v tomto odvětví, dosud je totiž dostačující podmínkou k provozování takového podnikání pouze živnostenské oprávnění. I tak však mají vůči stávající podobě experti výhrady a nepovažují ji za řešení - například z důvodu velmi obtížně čitelných smluvních podmínek, což je atribut, který by ovšem v novém zákoně překážkou pro získání akreditace nebyl.

Nebankovní půjčky jsou možným řešením svízelné situace, ale je třeba být obezřetnými, a to zejména tehdy, když je vám slíbena půjčka zcela bez omezení a poskytovatel úvěru se nezajímá o to, zda jste coby žadatel schopni také splácet. Takové jednání je jednoznačně v rozporu s dobrými mravy. Rozhodně byste se proto při hledání vhodného řešení vašich finančních problémů měli zaměřit výhradně na ověřené společnosti a pokud jste z Prahy, tak se vyplatí vybrat z místních společností nabízející nebankovní půjčky.